ការវាយប្រហារដោយបន្លំ

អ្នកវាយប្រហារតាមរយៈប្រព័ន្ធអុិនធឺណិតនិយមប្រើវិធីសាស្ត្រនេះ ដើម្បីជំរុញ និងទាក់ទាញយកទិន្នន័យ ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល បើមិនចង់បាត់បង់គណនីសង្គមរបស់អ្នកងាយៗនោះទេ អាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបាន


តោះ!ឈប់បារម្ភហើយដេកពិបាកចិត្តទៀតទៅ ព្រោះនៅថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៩ ធ្នូ២០២១នេះ ជំរំឌីជីថលបានរៀបចំយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា“ខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងការពារហ្វេសប៊ុក” ដែលនឹងលើកបង្ហាញ និងដោះស្រាយអំពីសុវត្ថិភាពហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ ចែករំលែករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្គាល់

ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល បើមិនចង់បាត់បង់គណនីសង្គមរបស់អ្នកងាយៗនោះទេ អាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបាន