របៀបបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active នៅពេលណាខ្លះលើ Telegram

មានដឹងថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងតេឡេក្រាម មានមុខងារបិទមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើង Active ពេលណាដែរអត់?

ទម្លាក់លេខ ទម្លាក់ទីតាំងទិញឥវ៉ាន់

ចេញមុខមក អ្នកណាខ្លះជំនាញអារឿងទម្លាក់លេខ ទម្លាក់ទីតាំងហ្នឹង? ងាយៗ ស្រួលៗ បានឥវ៉ាន់ដល់ដៃ

ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ WiFi​ សាធារណៈ

សម័យ​អុីនធឺណិត​ ទីណា​ក៏​មាន​ WiFi ដែរ​ជា​ពិសេស​នៅ​តាម​ហាង​កាហ្វេ​ និង​សណ្ឋាគារ​

អនាម័យ​ឌីជីថលដែលត្រឹមត្រូវ

ឈប់ច្រឡំថា ការធ្វើការអនាម័យឌីជីថល គឺជាការយកកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទទៅដុសលាងសាប៊ូទៀតទៅ

របៀបបើកមុខងារឲ្យសារដែលអ្នកបានផ្ញើទៅរលុប ក្នុងរយ:ពេល 7 ថ្ងៃ តាម WhatsApp

កន្លងទៅយើង​បានបង្ហាញពីមុខងារកំណត់ ការលុបសារលើកម្មវិធីទំនាក់ទំនង Signal ម្ដងហើយ

គួរទម្លាប់ចាកចេញ (Log out) ពីគណនីសង្គមរបស់អ្នកទើបជាការប្រសើរ

ការទម្លាប់ Log in គណនីហ្វេសប៊ុក ឬគណនីសង្គមផ្សេងៗទៀតរបស់យើងចោលនៅក្នុង Browser