យុទ្ធនាការ “ខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងការពារហ្វេសប៊ុក”

ប្រើហ្វេសប៊ុកយូរទៅចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាព ចេះតែខ្លាចគេលួចគណនីយកទៅបាត់ ចឹងតើគួរធ្វើម៉េចល្អ?

ទម្លាក់លេខ ទម្លាក់ទីតាំងទិញឥវ៉ាន់

ចេញមុខមក អ្នកណាខ្លះជំនាញអារឿងទម្លាក់លេខ ទម្លាក់ទីតាំងហ្នឹង? ងាយៗ ស្រួលៗ បានឥវ៉ាន់ដល់ដៃ

ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ WiFi​ សាធារណៈ

សម័យ​អុីនធឺណិត​ ទីណា​ក៏​មាន​ WiFi ដែរ​ជា​ពិសេស​នៅ​តាម​ហាង​កាហ្វេ​ និង​សណ្ឋាគារ​

អនាម័យ​ឌីជីថលដែលត្រឹមត្រូវ

ឈប់ច្រឡំថា ការធ្វើការអនាម័យឌីជីថល គឺជាការយកកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទទៅដុសលាងសាប៊ូទៀតទៅ