ការសន្ទនារបស់ខ្ញុំ

ការសន្ទនារបស់ខ្ញុំ

ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងភាគច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងជាមួយទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈអ៊ីមែលអ្នកនាំសារនិងការហៅជាសំឡេងឬវីដេអូ។ តួអង្គព្យាបាទរកមើលវិធីដើម្បីចូលប្រើការសន្ទនាទាំងនេះដើម្បីលួចព័ត៌មានរសើបដែលអាចប្រើដើម្បីបន្លំបន្លំគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យឬក្លែងបន្លំនរណាម្នាក់។ ការធានាការសន្ទនារបស់អ្នកចាប់ផ្តើមដោយប្រើបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានការអ៊ិនគ្រីប។

របៀបបិទមិនឲ្យលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

កាលលើកមុនជំរំឌីជីថលបានធ្វើពីរបៀបបិទមុខងារលោតខ្លឹមសារនៃសារជូនដំណឹង (Notifications) នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS

របៀបឆែកមើលថាមានឧបករណ៍ផ្សេង លួចចូលប្រើប្រាស់គណនីTikTok ឬក៏អត់

កម្មវិធី Tiktok នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ពិត​ជា​ពេញ​និយម​ណាស់​ បែបនេះ​ហើយ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្នរបស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក៏​គួរតែ​មាន​ដូច​គ្នា