ការសន្ទនារបស់ខ្ញុំ

ការសន្ទនារបស់ខ្ញុំ

ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងភាគច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងជាមួយទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈអ៊ីមែលអ្នកនាំសារនិងការហៅជាសំឡេងឬវីដេអូ។ តួអង្គព្យាបាទរកមើលវិធីដើម្បីចូលប្រើការសន្ទនាទាំងនេះដើម្បីលួចព័ត៌មានរសើបដែលអាចប្រើដើម្បីបន្លំបន្លំគំរាមកំហែងបំភិតបំភ័យឬក្លែងបន្លំនរណាម្នាក់។ ការធានាការសន្ទនារបស់អ្នកចាប់ផ្តើមដោយប្រើបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានការអ៊ិនគ្រីប។