តោះ​! មក​ដឹង​ពី​មុខងារមួយទៀតនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone

សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តការ iOS ថ្ងៃ​នេះជំរំឌីជីថលសុំណែនាំនូវមុខងារមួយទៀតនៅក្នុងទូរស័ព្ទiPhone។ អ្នក​ទាំង​អស់គ្នា​ ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ទេ​ថា​ចាក់​សោរ​ទូរស័ព្ទហើយ នៅតែគេអាចអានសារ ឆ្លើយតបសារ​ បិទឬបើកអុីនធឺណិតទូរស័ព្ទ ឬ​ចូល​ទៅ​កាន់​កន្លែងគ្រប់គ្រងការកំណត់ (Control Center) បានទៀត? យើងអាច​ប្ដូរ​ការ​កំណត់​មួយ​នេះ​បាន​ ហើយហ្វេនទាំងអស់គួរតែបិទដើម្បីសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទ និងទិន្នន័យរបស់យើង។ អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​អាច​មើល​តាម​រូបភាពខាង​ក្រោម​បាន​ ងាយស្រួល មិន​ស្មុគស្មាញឡើយ។