តើ​កម្មវិធី Jitsi Meet គឺជាអ្វី?

កូវីដ១៩ កាន់តែរីករាលដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដូច្នេះ​ ការ​ធ្វើការងារពីផ្ទះ ការប្រជុំ ការ​រៀន​សូត្រ​ ក៏​ត្រូវ​ធ្វើ​ពីចម្ងាយ​តាម​ប្រព័ន្ធអនឡាញដែរ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះជំរំឌីជថល​នឹង​ប្រាប់អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ពីរបៀប​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Jitsi Meet ដែលជា​កម្មវិធីជជែកជួបជុំ មានសុវត្ថីភាពមួយ​ សម្រាប់​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើសក្នុង​ការជួបជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាន។

ខាង​ក្រោម​នេះជារបៀប​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់មាន​ App នៅ​លើទូរស័ព្ទដៃ ៖