បើគិត​ថា​គណនីហ្វេសប៊ុក​ណាមួយ​រំខានចិត្តអ្នកនោះ អ្នក​គួរតែប្លុក (Block)ទៅ

នៅលើ​បណ្ដាញសង្គម​មាន​រឿង​ខ្លះ​វាពិត​ជា​រំខាន ហើយ​រឹតតែធុញទ្រាន់នោះ​ក៏មាន​គណនីហ្វេសប៊ុកខ្លះមិនមានបំណងល្អដែរ គឺផ្ញើសារអាក្រក់ៗមកយើង ឬ​មាន​ចេតនា​មិន​ល្អ។ ជាក់ស្ដែងគណនីក្លែងក្លាយ ឬគណនីដែលតែងតែរំខានយើងតាមរយ:បង្ហោះមាតិការមិនពិត ឬផ្ញើសារមករំខានមិនបាច់ Unfriend ឬក៏ Unfollow អីទេ គឺថាប្លុក (Block) យកតែម្ដងទៅ។

ការប្លុក (Block) គណនីហ្វេសប៊ុកណាមួយគឺយើងលែងដឹងលែងលឺគ្រប់សកម្មភាពរបស់គណនីនោះ ហើយបើទោះជាគេចង់ស្វែងរកយើងលើហ្វេសប៊ុក ក៏រកលែងឃើញដែរ លុះត្រាតែគេយកគណនីផ្សេងដែលយើងមិនទាន់ប្លុកមករកគណនីយើង។

បើមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយ រំខាន ជាមួយនឹងគណនីណាមួយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមប្លុក (Block) គណនីនោះដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្លួនឯង ។