របៀបឆែកមើលថា ឧបករណ៍ណាខ្លះចុចចូល Facebook របស់អ្នក

បារម្ភណាស់មែនទេ ព្រោះឥលូវនេះមានករណីលួចគណនីហ្វេសប៊ុកច្រើនណាស់ ចឹងពេលខ្លះបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អ វាក៏អាចជាចំណុចដែលជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីរឿងនេះដែរ។

ខាងក្រោមនេះជារបៀបឆែកមើលថា ឧបករណ៍ណាខ្លះចុចចូល Facebook របស់អ្នក ដើម្បីកុំឲ្យគេលួចលេងទាំងមិនដឹងខ្លួន ។ យ៉ាងណាមិញបើសិនជាមានឧបករណ៍ណាមួយមិនមែនជារបស់អ្នកនោះ អ្នកត្រូវ Remove ចេញជាបន្ទាន់ ព្រោះវាអាចជាជំហានក្នុងការលួចចូលគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។