ហានិភ័យឌីជីថល

ហានិភ័យឌីជីថលត្រូវតែទាក់ទងនឹងការពិតដែលថាមនុស្សអាចត្រូវបានបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិត។ ការបោកបញ្ឆោតឌីជីថលជាទូទៅមានទម្រង់នៃការវាយប្រហារផ្នែកវិស្វកម្មសង្គមការឆបោកនិងមេរោគ។ ខណៈពេលដែលហានិភ័យទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងមនុស្សនិងអង្គការអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយការអនុវត្តអនាម័យឌីជីថលនិងការអនុវត្តដោយមានសុភវិនិច្ឆ័យ។

ច្បាប់​មាស​ទាំង ១០ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​សុវត្ថិភាព

ច្បាប់​មាស​ទាំង ១០ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​សុវត្ថិភាព

ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ការ​វាយប្រហារ​ពី​មេរោគ​ចាប់​ជំរិត (Ransomware) កំពុង​កើតមាន​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់ ដែល​យើង​គួរតែ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ និង​យកចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​បញ្ហា​នេះ។

ទម្លាប់​ទាំង ៥ ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​លើ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល

មាន​ទម្លាប់​សាមញ្ញ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង ហើយ​ប្រសិនបើ​អនុវត្ត​ជាប់លាប់ អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល។

មេរោគ Daam លើ Android លួច​ថត​ការ​ហៅ​ទូរសព្ទ​និង​គ្រប់គ្រង​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក

មេរោគ Android នេះ​អាច​លួច​ថត​ការ​ហៅ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក និង​គ្រប់គ្រង​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក។ ដូច្នេះ សូម​លុប​កម្មវិធី​ទាំង ៣ នេះ​ចេញ​ឱ្យ​បាន​ឆាប់!!!