ជំរំឌីជីថល បង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងជាភាសាខ្មែរទាក់ទងនឹងអនាម័យឌីជីថល និងសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

ជំរំឌីជីថលនឹងជាជំនួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការយល់ដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាព ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ និងការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។

ច្បាប់​មាស​ទាំង ១០ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​សុវត្ថិភាព

ច្បាប់​មាស​ទាំង ១០ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​ដោយ​សុវត្ថិភាព

ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ការ​វាយប្រហារ​ពី​មេរោគ​ចាប់​ជំរិត (Ransomware) កំពុង​កើតមាន​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់ ដែល​យើង​គួរតែ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ និង​យកចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​បញ្ហា​នេះ។

ទម្លាប់​ទាំង ៥ ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​លើ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល

មាន​ទម្លាប់​សាមញ្ញ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង ហើយ​ប្រសិនបើ​អនុវត្ត​ជាប់លាប់ អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល។ ទម្លាប់​ល្អ​ទាំង ៥ ដែល​អ្នក​គួរ​អនុវត្ត​មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖ ១- ត្រូវ​មាន​ទម្លាប់​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជានិច្ច ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជានិច្ច នៅ​ពេល​ដែល​ទទួល​បាន​អ៊ីមែល​មាន​ឯកសារ​ភ្ជាប់ ឬ​តំណភ្ជាប់។ ទោះបីជា​អ្នក​ផ្ញើ​ជា​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ស្គាល់​ក៏ដោយ ត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត មុន​ពេល​ចុច​លើ​ឯកសារ ឬ​តំណភ្ជាប់​ដែល​ផ្ញើ​មក។ ការ​ក្លែង​បន្លំ​ធ្វើ​ជា​មិត្តភ័ក្ដិ គឺជា​វិធីសាស្ត្រ​ដ៏​មាន​អានុភាព​ដែល​ពួក​អ្នក​ធ្វើ​កូដ​ព្យាបាទ (Hacker)

របៀប​ដែល​ព័ត៌មាន​កាត​ឥណទាន (Credit Card) របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​លួច

របៀប​ដែល​ព័ត៌មាន​កាត​ឥណទាន (Credit Card) របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​លួច

កាត​ឥណទាន គឺជា​មធ្យោបាយ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​ប្រាក់​ដែល​យើង​បាន​រក​មក​ទាំង​លំបាក ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​អាច​បង្កើត​ជា​មធ្យោបាយ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​ចោរ​ក្នុង​ការ​លួច​លុយ​របស់​អ្នក​ដែរ។