គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ការ​ចែករំលែក​ទីតាំង​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​គ្រប់​វ័យ ជាពិសេស​គឺ​ក្មេង និង​យុវវ័យ។ ខណៈ​ពេល​ដែល​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ វា​ក៏​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ផង​ដែរ។

ព័ត៌មាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ហានិភ័យ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល!

បច្ចុប្បន្ន បច្ចេកវិទ្យា​មាន​ការ​កើនឡើង​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​រីកចម្រើន​នេះ ក៏​មាន​ហានិភ័យ​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ផង​ដែរ ដូចជា​ការ​លួច​បន្លំ។-ល-។ ដូច្នេះ​អ្នក​គួរ​បង្កើត​ទម្លាប់​គិត​មុន​ពេល​អ្នក​បង្ហោះ​អ្វី​មួយ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត ឬ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​អ៊ីមែល។

ហានិភ័យ​ពី​ការ​បន្សល់​ទុក​ដានជើង​ឌីជីថល និង​វិធី​កាត់បន្ថយ​ដានជើង​ឌីជីថល

កាលពី​អត្ថបទ​មុន យើង​បាន​រៀបរាប់​ពី​អ្វី​ទៅ​ជា​ដានជើង​ឌីជីថល ហើយ​និង​ប្រភេទ​នៃ​ដានជើង​ឌីជីថល។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន​អាន​អំពី​វា​ទេ សូម​ចុច តំណភ្ជាប់ នេះ​ដើម្បី​អាន។

ដានជើង​ឌីជីថល​ជា​អ្វី (Digital Footprints)?

ដានជើង​ឌីជីថល គឺ​សំដៅ​លើ​ទិន្នន័យ និង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត ដូចជា​ការ​បង្ហោះ​នៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម និង​សារ​អេឡិចត្រូនិក​នានា​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក។