ចេញមុខមក អ្នកណាខ្លះជំនាញអារឿងទម្លាក់លេខ ទម្លាក់ទីតាំងហ្នឹង?

ងាយៗ ស្រួលៗ បានឥវ៉ាន់ដល់ដៃ ប៉ុន្តែតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់គិតឃើញពីផលវិបាកនៃការ ទម្លាក់លេខ ទម្លាក់ទីតាំងជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត?

ចង់ដឹងថាវាអាចមានហានិភ័យអ្វីខ្លះ តោះ! មើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា