សម័យ​អុីនធឺណិត​ ទីណា​ក៏​មាន​ WiFi ដែរ​ជា​ពិសេស​នៅ​តាម​ហាង​កាហ្វេ​ និង​សណ្ឋាគារ​ ហើយ​គ្រប់​គ្នា​គឺ​ពេញ​និយម​ណាស់ក្នុង​ការ​ប្រើ​ WIFI​ សាធារណៈនេះ​។ ប៉ុន្តែ​តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ ថា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ WiFi សាធារណៈ​មាន​ហានិភ័យ​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្ន​ក​មិន​គួរ​មើល​ស្រាល​។​